Nota legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS PER A LA PÀGINA WEB DE LA "CAMBRA DE COMERÇ i SERVEIS CATALUNYA COLÒMBIA"

AVÍS IMPORTANT: Si us plau, llegiu detingudament els termes i condicions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús abans de procedir a la formalització de la inscripció a la "Cambra de Comerç i Serveis Catalunya Colòmbia" (en endavant, "Cambra CC"). Si vostè formalitza la seva inscripció implicarà i significarà que ha llegit i comprès el contingut de les presents clàusules. Així mateix, vostè entén i accepta que el contingut d'aquest lloc web és de caràcter informatiu i que està compost per text, so, vídeo i imatges, així com una eina de recerca.

GENERAL

1- El present contracte es constitueix com a Condicions Generals d'Ús de la "Cambra CC" estant el seu objecte i altres condicions exposades en endavant.

2- Per a la seva inscripció en la "Cambra CC" serà necessària la recopilació de les seves dades personals que es farà efectiva en la pàgina electrònica http://www.cambracc.cat. En cas d'estar interessat en inscriure's com a soci, vostè es compromet a proporcionar informació veraç i correcta en l'àmbit personal i de l'empresa. La "Cambra CC" no es fa responsable pels errors que hi pugui haver en el seu fitxer. És responsabilitat del soci de verificar que les dades proporcionades són certes i que estan actualitzades d'acord amb la llei.

ÚS

3.- Aquests Termes i Condicions regulen l'ús de la pàgina electrònica de la "Cambra CC", incloent els seus propis continguts o de tercers. L'ús d'aquesta pàgina electrònica atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquestes Condicions Generals d'Ús, que poden ser modificades en qualsevol moment i sense avís previ. D'altra banda, els serveis oferts pels diferents continguts del web podran regir-se per condicions específiques, que poden completar les presents Condicions Generals d'Ús i que seran acceptades per l'usuari si aquest té la intenció de convertir-se en soci.

La modificació o cancel·lació d'un o més pactes de les presents condicions serà informada mitjançant la seva publicació a la pàgina electrònica www.cambracc.cat i no implicarà la cancel·lació o anul·lació de la condició de soci.

ENLLAÇOS

4- Els enllaços a altres pàgines electròniques i els seus continguts des de la pàgina de la "Cambra CC" són gestionats per tercers, per la qual cosa la "Cambra CC" no pot assumir, ni assumirà cap responsabilitat per qualsevol aspecte, productes i/o serveis, d'aquestes pàgines electròniques. La referència a aquests enllaços a aquesta pàgina electrònica obeeix a fins informatius i no implica l'existència de cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre la "Cambra CC" i els responsables de les pàgines electròniques externes, a més de la seva condició de socis i/o patrocinadors de l'entitat.

RESPONSABILITAT

5- El contingut d'aquesta pàgina és de caràcter general i no constitueix la prestació de cap mena de serveis, de manera que aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals i/o de negocis per part de l'usuari. En conseqüència, la "Cambra CC" no es fa responsable de les decisions basades en la informació proporcionada per la pàgina web o, eventualment, pels danys derivats d'accions basades únicament en la informació.

La "Cambra CC" no pot garantir a l'usuari l'absència de virus, cucs o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el seu sistema informàtic. En conseqüència, no es fa responsable per danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

PRIVACITAT

6- Mitjançant la seva inscripció o sol·licitud d'informació a la pàgina electrònica de la "Cambra CC" vostè dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals puguin ser incloses en un fitxer automatitzat de titularitat de la "Cambra de Comerç i Serveis Catalunya Colòmbia".

La "Cambra CC" es reserva el dret d'utilitzar les seves bases de dades personals, dins del marc legal vigent, per als fins previstos per al desenvolupament dels futurs projectes en interès dels socis, de manera que vostè dóna el seu consentiment per a la cessió de les seves dades a aquelles empreses que participen i/o col·laboren amb els fins de la nostra entitat.

Les dades seran utilitzades per donar suport als projectes i també s'utilitzen per mantenir-lo informat sobre els nous serveis i continguts de la pàgina electrònica, atenent en tot cas les preferències que hagi indicat l'usuari.

Tota la informació corresponent a les seves dades personals serà tractada de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas només es revelaran les seves dades personals per requeriment de les autoritats administratives o mandat judicial.

Les dades personals facilitades per vostè podran ser consultades, rectificades o cancel·lades a petició del titular. Així mateix, la "Cambra CC" és la responsable del fitxer de dades de tots els subscriptors del servei i es compromet a permetre l'accés als mateixos, previ la seva sol·licitud, a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

En cas de voler inscriure's com a soci, l'usuari és responsable de l'exactitud de les dades proporcionades. La "Cambra CC" no es fa responsable dels errors que hi pugui haver en el seu fitxer. És responsabilitat del soci de verificar que les dades proporcionades són certes i que estan actualitzats d'acord amb la llei.

Si vostè no desitgés que les seves dades personals fossin cedides a aquestes empreses, haurà de remetre la seva negativa per escrit a l'adreça següent: Passeig de Gràcia 37, 3r 2a (08007) de Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

7. - Els socis de la "Cambra CC" accepten i reconeixen els signes, símbols, logotips, marques, mixtes, figuratives o nominatives, nacionals i/o comunitàries i/o internacionals pertanyents a la "Cambra CC" i/o a tercers els drets dels quals es troben cedits a la "Cambra CC" d'acord amb la legislació aplicable espanyola o bé en virtut dels convenis internacionals sobre la protecció de drets de propietat industrial.

Així mateix, accepten i reconeixen que tots els programes d'ordinador, textos, sons, vídeos, imatges, interfícies, pantalles i altres elements pertanyen a la "Cambra CC" o bé a tercers amb qui manté acords per al seu ús i estan protegides d'acord amb el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i convenis internacionals sobre els Drets d'Autor. La reproducció, divulgació, ús, modificació o qualsevol altra forma d'explotació comercial no autoritzada, sigui de forma directa o indirecta, per xarxes telemàtiques o sota suports anàlegs dels mateixos implicarà la interposició de les accions legals pertinents per part de la "cambra CC "o bé per part dels titulars dels drets exclusius cedits a la" Cambra CC ".

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a www.cambracc.cat (framing).

DISPONIBILITAT I CANCEL·LACIONS

8- La "Cambra CC" es reserva el dret d'admissió sobre futurs socis. Així mateix, es reserva el dret de cancel·lar la subscripció d'aquells socis els interessos contravinguin a la bona fe del funcionament de la Cambra o de la resta dels membres.

Si el soci, per qualsevol motiu volgués cancel·lar la seva subscripció a la "Cambra CC" haurà de fer mitjançant formulari escrit a través de l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé a l'adreça Passeig de Gràcia 37, 3r 2a (08007) de Barcelona. Un cop rebuda la notificació, la "Cambra CC" confirmarà la seva recepció i procedirà a efectuar la cancel·lació.

Un cop feta la cancel·lació, la "Cambra CC" enviarà notificació on consti la cancel·lació. Així mateix, s'esborraran les dades dels nostres fitxers.

La Cambra de Comerç Catalunya Colòmbia no efectuarà la devolució, sigui total o proporcional, de la quota d'inscripció proporcionada pel soci al moment d'inscripció en els següents casos: cancel·lació per part del soci, cancel·lació per part de la Cambra de Comerç Catalunya Colòmbia etc.

LLEI APLICABLE

9- La Llei aplicable a les Condicions Generals de Contractació per dirimir controvèrsies sobre les mateixes és la legislació espanyola i, quan sigui aplicable, la legislació catalana, i són competents els Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

CONTACTE

10- CAMBRA DE COMERÇ I SERVEIS CATALUNYA COLÒMBIA és una associació establerta a Passeig de Gràcia 37, 3r 2a de Barcelona amb NIF G66361395.

Per posar-se en contacte amb la CAMBRA DE COMERÇ I SERVEIS CATALUNYA COLÒMBIA de manera directa i efectiva, pot enviar un correu electrònic a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.